De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van Inagro. De toegang tot of het gebruik van deze website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door deze website te betreden of te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden. Bent u het niet eens met de gebruiksvoorwaarden, dan mag u deze website niet betreden.

Copyright

De volledige inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Inagro is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Het is verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht inzake copyright en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.

Schade

Door deze website te betreden, gaat u ermee akkoord Inagro te vergoeden voor alle schade die voortvloeit uit eender welke inbreuk die u begaat op deze gebruiksvoorwaarden.

Inhoud

Alle gegevens op deze website hebben uitsluitend informatieve of educatieve doeleinden. Ze werden bekomen op basis van een literatuurstudie en marktscreening. Inagro kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, inclusief directe of incidentele schade, die voortvloeit uit het betreden of gebruiken van deze website, uit de onmogelijkheid om de website te gebruiken of uit fouten of weglatingen in de inhoud op deze website. Inagro verwerpt alle aansprakelijkheid voor de inhoud of de aard van de websites van derden die met deze website zijn verbonden. De firma’s die bij de technieken vermeld staan, zijn louter informatief. De link werd er geplaatst omdat de betrokken firma’s zelf hebben aangegeven deze techniek in hun gamma te hebben. Inagro en de firma’s hebben verder wederzijds geen enkel engagement tov elkaar. Inagro heeft de werking van de systemen niet gecontroleerd. Het blijft de verantwoordelijkheid van de firma om te beslissen of hun techniek in een specifieke praktijksituatie voldoet aan de verwachtingen van de potentiële klant en gebruiker.

Varia

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht niet te bestaan en doet ze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. Pival vzw behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden bij te werken en de inhoud van haar website te allen tijde aan te passen.