De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling

    
Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Parameters die door deze techniek kunnen behandeld worden

Leveranciers van deze techniek
Indien u als leverancier wenst opgenomen te worden in de niet-limitatieve lijst van leveranciers op de WATERTOOL, gelieve dan contact op te nemen met info@watertool.be


disclaimer leveranciers

Principe van deze techniek

Bead-filter/fijnfilter

Filtert verontreiniging, breekt ammonium en nitriet af.

Een beadfilter/fijnfilter is een gesloten drukvat, gevuld met miljoenen plastiek of glazen korreltjes (beads), die het water filteren. In de beadfilter vinden drie processen plaats:

1.       Filtratieproces: een beadfilter filtert het water op twee manieren:

-          Mechanische filtratie: het water wordt doorheen de korrels geleid waardoor de vuildeeltjes in deze korrels blijven hangen. Hoe langer de filter wordt gebruikt, hoe dikker de biofilm rondom de korrels.

-          Biologische filtratie: de plastiek korrels hebben een aanhechtingsoppervlak van ± 1600m²/m³ waardoor de biofilmlaag veel oppervlakte biedt voor de bacteriën die instaan voor het afbreken van ammonium en nitriet.

Om een goede werking van de beadfilter te garanderen, moet deze binnen, vorstvrij, geplaatst worden. Het duurt ongeveer 4 tot 6 weken bij een temperatuur van 15 à 18°C (locatie van het toestel speelt dus een grote rol. Moet binnen en vorstvrij geplaatst worden) voordat de bacteriekolonie groot genoeg is om ammonium en nitriet af te breken en er voldoende biofilm rondom de beads zit voor de fijne mechanische werking.

2.       Regeneratieproces: de beads (korrels) worden gespoeld door lucht in de filter te blazen. Hierdoor wordt het vuil verwijderd en afgevoerd terwijl de laag biofilm behouden blijft. Als de biofilm te dik wordt mag deze losgespoeld worden om plaats te maken voor een nieuwe biofilm.

3.       Spoelingsproces: na het spoelen met lucht wordt het losgemaakte vuil afgevoerd met water.


Richtprijs: 0,22 €/m³

Richtprijs beadfilter

Filtert verontreiniging, breekt ammonium en nitriet af.

Voor het bepalen van de richtkostprijs werd navraag gedaan bij verschillende leveranciers. De basisgegevens waarop deze richtprijs gebaseerd werd zijn de volgende:

Waterbehoefte

20

m³/dag

Piekdebiet

4

m³/uur

NH4-gehalte

5 à 6

mg NH4/l

Streefdoel/norm

< 2

mg NH4/l

 

Aan de leveranciers werd niet alleen gevraagd welke de investeringskost is. Ook werd gevraagd naar de kosten voor onderhoud, werking (energie- en productverbruik) en andere indirecte kosten (bv. spoelwaterverbruik). De vaste (investerings-) kost wordt afgeschreven op 10 jaar. Er wordt rekening gehouden met een intrestderving van 5%.

Waterbehoefte

20

m³/dag

Investeringskost/m³

0,016

€/m³

Intrestderving (5%)

0,0008

€/m³

Werkingskost

0,1875

€/m³

Onderhoudskost

0,02

€/m³

Extra kost

0,00

€/m³

RICHTPRIJS

0,22

€/m³