De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling

    
Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Parameters die door deze techniek kunnen behandeld worden

Leveranciers van deze techniek
Indien u als leverancier wenst opgenomen te worden in de niet-limitatieve lijst van leveranciers op de WATERTOOL, gelieve dan contact op te nemen met info@watertool.be


disclaimer leveranciers

Principe van deze techniek

Bead-filter

Verwijderen van zwevende deeltjes en van ammonium (NH4+) en nitriet (NO2-).


Wat doet deze techniek?
Een bead filter verwijdert zowel zwevende deeltjes uit het water via mechanische filtratie, terwijl ammonium en nitriet in de biofilm op de beads omgezet wordt in nitraat. Zo kan met dit systeem ammonium en nitriet verwijderd worden via een systeem van nitrificatie.

Hoe werkt deze techniek?
Een beadfilter is een gesloten drukvat, gevuld met kleine plastiek of glazen korreltjes of beads. Op het oppervlak van deze beads vormt zich een biofilm die op twee manieren werkt. Er is de mechanische filtratie waarbij de vuildeeltjes blijven kleven aan de biofilm rond de beads. Hoe langer de filter gebruikt wordt, hoe dikker de biofilm rond de beads. Verder is er ook de biologische filtratie waarbij de nitrificerende bacteriën in de biofilm ervoor zorgen dat ammonium (NH4+) en nitriet (NO2-) omgezet worden in nitraat (NO3-). De vorming van deze biofilm bij opstart neemt ongeveer 4 tot 6 weken in beslag. Net als veel andere filters is ook bij een beadfilter het regeneratieproces een belangrijke stap in de werking van deze filter. Tijdens het regeneratieproces wordt lucht in de filter geblazen. Hierdoor wordt het vuil verwijderd van de beads en afgevoerd terwijl de biofilm grotendeels behouden blijft. Als de biofilm na verloop van tijd te dik wordt, kan deze los gespoeld worden met spoelwater om plaats te maken voor een nieuwe biofilm. Na het spoelen met lucht wordt de beadfilter gespoeld met water om het losgemaakte vuil weg te spoelen. Zowel de regeneratie met lucht als het spoelen met water gebeuren in de omgekeerde richting van het filtratieproces.Hoe deze techniek onderhouden?
Aangezien deze beadfilter gebruik maakt van een biofilm met bacteriën is het noodzakelijk deze filter binnen in een vorstvrije en liefst beperkt verwarmde ruimte (minimaal 12 °C) te plaatsen zodat de biofilm optimaal kan functioneren. Belangrijk is de frequentie van regenereren en spoelen af te stemmen op de bevuilingsgraad van het te behandelen water. Er wordt met een biologisch systeem gewerkt dus regelmatige controle van de kwaliteit van het gefilterde water via wateranalyse is geen overbodige luxe. Hou er rekening mee dat deze filter er voor kan zorgen dat de bacteriologische druk in het water toe neemt en dat ontsmetten van het water na behandeling door een beadfilter noodzakelijk kan zijn, afhankelijk van de beoogde toepassing.


Waar op letten bij toepassen van deze techniek?

Om een goede werking van een beadfilter te garanderen, is het belangrijk dat zich eerst een goede biofilm rond de beads kan vormen. De vorming van deze biofilm duurt ongeveer 4 tot 6 weken en daarvoor is het belangrijk dat de op een plaats met een temperatuur tussen 15 en 18°C (minimaal 12° °C) geplaatst worden. Belangrijk is dat deze beadfilter dus op een vorstvrije en liefst matig verwarmde plaats staat om een jaar rond optimaal te functioneren.

Een beadfilter moet constant gebruikt worden om te voorkomen dat de biofilm uitdroogt en niet meer functioneel is. Het is dus geen systeem dat kan aan- en afgeschakeld worden.  

De beadfilter werkt op basis van bacteriën in de biofilm en kan er dus voor zorgen dat de bacteriologische druk in het water toeneemt. Als dit water nadien gebruikt wordt als drinkwater is ontsmetting (na de beadfilter) zeker raadzaam. Chemische ontsmetting mag zeker niet toegepast worden voor de beadfilter omdat zo de biofilm in de beadfilter kan afgedood worden.

 

 

 

 


Richtprijs: 0,22 €/m³

Richtprijs beadfilter

Filtert verontreiniging, breekt ammonium en nitriet af.

Voor het bepalen van de richtkostprijs werd navraag gedaan bij verschillende leveranciers. De basisgegevens waarop deze richtprijs gebaseerd werd zijn de volgende:

Waterbehoefte

20

m³/dag

Piekdebiet

4

m³/uur

NH4-gehalte

5 à 6

mg NH4/l

Streefdoel/norm

< 2

mg NH4/l

 

Aan de leveranciers werd niet alleen gevraagd welke de investeringskost is. Ook werd gevraagd naar de kosten voor onderhoud, werking (energie- en productverbruik) en andere indirecte kosten (bv. spoelwaterverbruik). De vaste (investerings-) kost wordt afgeschreven op 10 jaar. Er wordt rekening gehouden met een intrestderving van 5%.

Waterbehoefte

20

m³/dag

Investeringskost/m³

0,016

€/m³

Intrestderving (5%)

0,0008

€/m³

Werkingskost

0,1875

€/m³

Onderhoudskost

0,02

€/m³

Extra kost

0,00

€/m³

RICHTPRIJS

0,22

€/m³