De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling

Hoofdpagina

Zonder water kan er niet geboerd worden. Water is dan ook één van de belangrijkste basisgrondstoffen op ieder landbouwbedrijf. Maar water wordt ook steeds meer een schaars goed waarmee heel spaarzaam moet omgesprongen worden. Zeker in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen en in de Westhoek is het onbeperkt oppompen van diep grondwater geen evidentie meer.De diepe grondwatertafel daalt momenteel zo snel dat de vergunningverlenende overheid nog maar slechts zeer beperkt de bestaande diepe grondwaterwinningen hervergunt. Het vergunnen van nieuwe diepe winningen is al helemaal uitgesloten. Vandaar dat de landbouwer op zoek moet naar alternatieve waterbronnen. 

Leidingwater is voor de meeste toepassingen echter te duur en niet elk landbouwbedrijf heeft de mogelijkheid om aan te sluiten op het openbaar leidingwaternet. Voor tal van toepassingen vormt echter hemelwater een alternatief. En zelfs oppervlaktewater of recuperatiewater kan voor een aantal toepassingen een alternatief vormen voor het gebruik van grondwater. 

Vaak voldoen de alternatieve waterbronnen niet voor alle parameters aan de normen. Als landbouwer moet u dan op zoek naar de geschikte waterbehandeling. Om u te helpen bij de keuze van de meest geschikte technieken werd deze webtool gemaakt. Aan de hand van een wateranalyse kunt u kijken welke behandelingstechniek(en) er nodig zijn. U vindt ook meer informatie terug over de verschillende parameters, de technieken en een niet-limitatieve lijst van mogelijke leveranciers.  

Bij het Kenniscentrum water van Inagro kunt u terecht voor een antwoord op vragen zoals welke waterbronnen er kunnen ingezet worden voor specifieke toepassingen en welke behandelingen dit water moet ondergaan, welke opslagcapaciteit er moet voorzien worden….