De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling


Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Oorzaak van kleurverandering

De eigenschappen van het water die onze zintuigen kunnen waarnemen, worden gegroepeerd onder de benaming organoleptische eigenschappen. Deze zijn de helderheid, kleur, geur en smaak. De organoleptische eigenschappen van het water geven geen inlichtingen betreffende de drinkbaarheid van het water, maar ze zijn niettemin van heel groot belang, aangezien ze gemakkelijk door de verbruikers kunnen waargenomen worden. 

Geur, kleur en smaak bepalen in hoge mate de esthetische aanvaardbaarheid van de drinkwaterkwaliteit en worden beïnvloed door natuurlijke processen of door menselijke activiteiten.


Problemen in de land- en tuinbouwsector veroorzaakt door kleurverandering van het water

Wanneer het water veel organische bestanddelen bevat, heeft het water neiging min of meer geel verkleurd te zijn. Dit is het geval bij grondwater afkomstig van een ondergrond die rijk is aan turf. IJzerovermaat geeft een geeloranje kleur aan het water, met ijzerafzetting op de wand bij contact met de lucht. Ook een overmaat aan ammoniak kan het water een geelachtige kleur geven. 

 

Praktijkbevindingen

Alle wateranalyses die in de loop van de jaren door het Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw (KWLT) werden genomen, zijn nauwgezet bijgehouden in een database. De parameter ‘kleur’ kent echter geen eenduidige analyse en kan niet gemeten worden (persoonsgebonden) waardoor we geen verschillen tussen de verschillende waterbronnen kunnen aantonen.

Technieken om problemen met deze parameter op te lossen