De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling


Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Oorzaak van fosfor

Fosfor komt in de natuur het meeste voor in de vorm van fosfaat. Fosfaten zijn in verschillende gesteenten aanwezig waardoor kleine hoeveelheden opgelost en  uitgedragen worden. Fosfaten komen echter niet alleen op natuurlijke manier in het water terecht, ook door menselijke activiteit komt veel fosfaat in het milieu. Een grote rol hierbij spelen de fosfaathoudende meststoffen die door uitspoeling in het water terechtkomen.

 

Problemen in de land- en tuinbouw veroorzaakt door fosfaatovermaat in water

Door de toename van fosfor in oppervlaktewater ontstaat eutrofiëring. Het water wordt te voedselrijk waardoor in stilstaand water overmatige algengroei kan optreden.  Door eutrofiëring kan drinkwater een vreemde smaak of geur krijgen. Afstervende algen zorgen ook voor zuurstofarm water met een verhoogd risico op NH4 en NO2.

 

Praktijkbevindingen

Alle wateranalyses die in de loop van de jaren door het Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw (KWLT) werden genomen, zijn nauwgezet bijgehouden in een database. In een standaard pakket wordt fosfaat echter niet geanalyseerd, waardoor wij niet over genoeg gegevens beschikken om concrete waardeverschillen tussen de verschillende waterbronnen aan te tonen. 

 

Aantal stalen

Gemiddelde

P-gehalte (mg/l)

Min. gemeten

P- gehalte (mg/l)

Max. gemeten

P- gehalte (mg/l)

Regenwater

2

0,58

-

-

Oppervlaktewater

7

1,44

0,46

4,99

Open put water

5

0,45

0,28

0,65

Drainagewater

2

0,97

-

-

Diep grondwater

(Landeniaanwinning)

47

0,36

0,23

1,96

Ondiep grondwater

2

0,45

-

-

 

Er zijn geen technieken gevonden om problemen met deze parameter op te lossen