De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling


Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Oorzaak van een te hoge of een te lage pH

De pH van water kan sterk variëren naargelang de oorsprong. Meestal ligt de pH tussen 6,5 en 8,5. Bij (diep) grondwater is de pH eerder aan de hoge kant, maar ook hier kunnen variaties optreden.

 

Problemen in de land- en tuinbouwsector met een te hoge of te lage pH van het water

De pH-waarde heeft een grote invloed op de oplosbaarheid van bepaalde stoffen en het bijkomend in oplossing komen van andere niet gewenste stoffen (bv. zware metalen, aluminium, …). Bij een lage pH kunnen veel zouten opgelost worden in het water. Bij een hoge pH is de omzetting van ammonium naar ammoniak groter. Bovendien kan een lage pH de leidingen aantasten.

Bij een te zure pH van het drinkwater (lager dan pH 5,5) zal een verlaagde voedselopname voorkomen. Bij het spenen van varkens is het aanhouden van een lage pH gewenst om een betere voederopname ten gevolge van de stressfactor te verzekeren. Een te hoge pH van het drinkwater (rond pH 9) kan maagproblemen, diarree, een tragere vertering en een verminderde water en voedselopname veroorzaken.

Praktijkbevindingen

Alle wateranalyses die in de loop van de jaren door het Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw (KWLT) werden genomen, zijn nauwgezet bijgehouden in een database. Bij het vergelijken van onze praktijkbevindingen met de algemene richtwaarden, bemerken we een sterke variatie van de pH in de praktijk.

 

Aantal stalen

Gemiddelde pH

Min. gemeten pH

Max. gemeten pH

Regenwater

88

7,5

5,9

9,1

Oppervlaktewater

64

7,8

6,3

8,9

Open put water

345

8

3,6

9,1

Drainagewater

69

7,3

6,7

8,1

Diep grondwater

(Landeniaanwinning)

63

8,1

6,5

9,0

Ondiep grondwater

63

7,4

6,1

9,5

 

Technieken om problemen met deze parameter op te lossen