De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling


Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Oorzaak van koperovermaat

Het kopergehalte in drinkwater wordt, evenals het loodgehalte, voornamelijk bepaald door koperen leidingen en installaties.

Koper kan gedurende lange tijd in de bodem accumuleren, maar eenmaal deze buffer verzadigd is, spoelt het koper uiteindelijk uit naar grond- en oppervlaktewater. Slechts zeer kleine concentraties aan koper komen van nature in het grond- en oppervlaktewater voor.

Ook in de land- en tuinbouw worden koperverbindingen gebruikt en vrijgegeven aan het milieu. Kopersulfaat dient als toevoegsel tot groenvoer bij kopertekort van het vee. Andere verbindingen functioneren als insecticiden, fungiciden of bactericiden. In water worden ze als algiciden of mollusciciden gebruikt.

 

Problemen in de land- en tuinbouwsector veroorzaakt door koperovermaat

Voorlopig zijn er nog geen problemen gekend in de land- en tuinbouwsector rond koperovermaat in drinkwaters.

 

Praktijkbevindingen

Alle wateranalyses die in de loop van de jaren door het Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw (KWLT) werden genomen, zijn nauwgezet bijgehouden in een database. In een standaard pakket wordt koper echter niet geanalyseerd, waardoor wij niet over genoeg gegevens beschikken om concrete waardeverschillen tussen de verschillende waterbronnen aan te tonen. 

 

Aantal stalen

Gemiddelde Cu-gehalte (mg/l)

Min. Cu- gehalte (mg/l)

Max. Cu- gehalte (mg/l)

Regenwater

2

0,06

-

-

Oppervlaktewater

6

0,04

0,02

0,05

Open put water

2

0,02

-

-

Drainagewater

2

0,04

-

-

Diep grondwater

(Landeniaanwinning)

47

0,02

0,02

0,19

Ondiep grondwater

2

0,03

-

-

 

Er zijn geen technieken gevonden om problemen met deze parameter op te lossen