De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling


Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Oorzaak van zinkovermaat 

Zink is als natuurlijk bestanddeel aanwezig in waterbronnen. Zinkovermaat kan voorkomen uit de afvalwateren van industrie en uit verzinkte leidingen en regenpijpen. 


Problemen in de land- en tuinbouwsector veroorzaakt door zinkovermaat in het water 

Voorlopig zijn er nog geen problemen gekend in de land- en tuinbouwsector rond zinkovermaat. Zinkzouten veroorzaken in hogere concentraties (vanaf 2 mg/l Zn2+/l) een melkachtige troebelheid en een ongewenste smaak in water. 

Praktijkbevindingen 

Alle wateranalyses die in de loop van de jaren door het Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw (KWLT) werden genomen, zijn nauwgezet bijgehouden in een database. In een standaard pakket wordt zink echter niet geanalyseerd, waardoor wij niet over genoeg gegevens beschikken om concrete waardeverschillen tussen de verschillende waterbronnen aan te tonen. 

Aantal stalen

Gemiddeld Zn-gehalte (mg/l)

Min. Zn-gehalte (mg/l)

Max. Zn-gehalte (mg/l)

Regenwater

2

0,15

-

-

Oppervlaktewater

6

0,05

0,02

0,09

Open put water

2

0,03

-

-

Drainagewater

2

0,02

-

-

Diep grondwater

(Landeniaanwinning)

47

0,09

0,01

2,41

Ondiep grondwater

2

0,07

-

-

Er zijn geen technieken gevonden om problemen met deze parameter op te lossen