De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling


Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Oorzaak van Salmonella

Water is een goede voedingsbodem voor verschillende micro-organismen waaronder E. coli, Salmonella, Clostridium en Enterococcen.

Salmonella wordt gezien als een typische indicator (hygiëneparameter) voor verontreiniging van het water door bacteriën.  

Regenwater, oppervlaktewater en ondiep grondwater geven meestal problemen wat betreft het Salmonella-gehalte. Diep grondwater vormt geen enkel probleem.

 

Problemen in de land- en tuinbouw veroorzaakt door salmonella in het water

Verontreiniging van het water met Salmonella bacteriën kan diarree, darmontsteking en buikkrampen  veroorzaken bij het vee.

 

Praktijkbevindingen

Alle wateranalyses die in de loop van de jaren door het Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw (KWLT) werden genomen, zijn nauwgezet bijgehouden in een database. In een standaard pakket wordt Salmonella echter niet geanalyseerd, waardoor wij niet over genoeg gegevens beschikken om concrete waardeverschillen tussen de verschillende waterbronnen aan te tonen. 

 

Technieken om problemen met deze parameter op te lossen