De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling


Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Desinfectantia worden niet alleen verbruikt bij het doden van micro-organismen, maar ook door reactie met organisch materiaal.  CZV of Chemische ZuurstofVerbruik is een maat voor de hoeveelheid organisch materiaal die aanwezig is in het water. Vooral bij het versnijden van groenten en fruit komen sappen vrij die deze waarden doen oplopen. Door hergebruik van het waswater accumuleert de organische belasting in het waswater.

CZV wordt uitgedrukt in mg O2/l; dit is een maat voor het zuurstofverbruik dat nodig is om het water te zuiveren.

Er zijn geen technieken gevonden om problemen met deze parameter op te lossen