De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling


Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Voorkomen van geurhinder

Geur, kleur en smaak bepalen in hoge mate de esthetische aanvaardbaarheid van de drinkwaterkwaliteit en worden beïnvloed door natuurlijke processen of door menselijke activiteiten. Proper water is helder en heeft geen geur en kleur. 

Geurveranderingen kunnen veroorzaakt worden door zowel anorganische als organische stoffen en kunnen van nature in het water voorkomen (ijzer, mangaan, humus, …) of door toedoen van de mens (fenol, chloor,…). 

 

Problemen in de land- en tuinbouwsector veroorzaakt door een slechte geur van het water 

Een vreemde geur in het water kan de oorzaak zijn van verminderde wateropname bij het vee. In sommige gevallen kan de wateropname na gewenning opnieuw stijgen. 

 

Praktijkbevindingen 

Alle wateranalyses die in de loop van de jaren door het Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw (KWLT) werden genomen, zijn nauwgezet bijgehouden in een database. De parameter ‘geur’ kent echter geen eenduidige analyse en kan niet gemeten worden (persoonsgebonden) waardoor we geen verschillen tussen de verschillende waterbronnen kunnen aantonen.

Technieken om problemen met deze parameter op te lossen