De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling

    
Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Parameters die door deze techniek kunnen behandeld worden

Principe van deze techniek

Grove en fijne filters. 

Verwijderen van zwevende deeltjes en bevorderen van de helderheid van het water.

Filters zorgen ervoor dat de (zwevende) verontreinigingen uit het water verwijderd worden waardoor de helderheid van het water toeneemt. Afhankelijk van de situatie  (fijne of grove deeltjes) kan gebruik gemaakt worden van een fijn-filter of een grof-filter. Ook een combinatie van een grof-filter met erna een fijn-filter is mogelijk.

Grof-filters

Wat doet deze techniek?
Een grofrooster en een grofzeef worden gebruikt om grof vuil tegen te houden. De grove bestanddelen worden met deze twee systemen uit het water gevangen, meestal als een eerste stap in een waterbehandelingsproces. Om efficiënt vaste stoffen uit water te verwijderen kan tevens ook een zeefbocht gebruikt worden. Een zeefbocht is een licht kromgebogen, geperforeerde metalen plaat. Water wordt over de geperforeerde plaat gespoeld en het verzamelde vuil wordt onderaan opgevangen in een opvangbak.  

Hoe werkt deze techniek?

Een grofrooster bestaat uit verticale staven waar het afvalwater doorheen stroomt (dwarsstroom). Een grofzeef bestaat uit een geperforeerde metalen plaat waar het afvalwater langs stroomt (parallelstroom). Om verstopping te voorkomen moeten deze grof-filtersystemen regelmatig gereinigd worden. Dit reinigen kan manueel of machinaal en gebeurt best vanaf de achterkant.

 

In een zeefbocht komt het water onderaan in het systeem binnen en stroomt vervolgens over een licht kromgebogen zeefoppervlak. De grove deeltjes die door het zeefoppervlak worden gevangen glijden via het gebogen zeefoppervlak naar een opvangbak. Het verzamelde vuil zakt steeds verder naar beneden naarmate er meer vuil op het zeefoppervlak verzamelt. De werking van een trilzeefbocht is vergelijkbaar met de werking van een gewone zeefbocht. Een trilzeefbocht is voorzien van een motor die ervoor zorgt dat het zeefoppervlak vibreert. Hierdoor zal vuil nog sneller verwijderd worden en naar beneden glijden waardoor er minder kans is op verstopping.

Hoe deze techniek onderhouden?

Voor een goede werking is het essentieel dat het grof vuil regelmatig verwijderd wordt om verstopping van de grof-filters te voorkomen. Dit gebeurt het best vanaf de achterkant omdat anders het vuil nog harder in de filters geduwd wordt en dus het risico op verstoppingen vergroot.

Waar op letten bij toepassen van deze techniek?
Een grof-filter is vaak de eerste stap in een waterbehandelingssysteem. Wanneer veel grof vuil aanwezig is in het te behandelen water is het belangrijk om deze grof-filter regelmatig te reinigen om verstopping te voorkomen.

 

Fijnfilters

Wat doet deze techniek?
Fijn-filters verwijderen zwevende deeltjes uit water. Er zijn verschillende soorten fijn-filters die inline op de waterleiding kunnen gemonteerd worden zoals bijvoorbeeld een korffilter, een zakkenfilter of een kaarsenfilter. Daarnaast zijn er ook meer specifieke systemen zoals bijvoorbeeld een snelle zandfilter of een beadfilter die naast verwijderen van zwevende deeltjes een bijkomende functie kunnen hebben.

Hoe werkt deze techniek?

Bij een korffilter en de zakkenfilter stroomt het water in het filterhuis waarin een fijnmazige korf of zak is bevestigd. De filtratie gebeurt van binnen naar buiten en het water stroomt door de korf of zak en vanuit het filterhuis terug naar buiten. Voor beide soorten filter is de grootte van de deeltjes die worden gefilterd afhankelijk van de filterkorf of filterzak die gebruikt wordt. Typisch is de fijnheid van een korffilter van 50 µm tot 12 mm en voor een zakkenfilter van 0,5 µm tot 1,4 mm. De fijnheid van dit soort filters kan eenvoudig aangepast worden door een andere filterkorf of filterzak in het systeem te plaatsen.


 

 

 

 

 

 

 

 

Een kaarsenfilter bestaat net als de vorige twee filters uit een filterhuis waarin de filterkaars bevestigd is. Filtratie gebeurt in dit type filters meestal van buiten naar binnen, het water komt het filterhuis binnen en gaat door de filterkaars en verlaat van binnen in de filterkaars opnieuw het filterhuis. De fijnheid van een kaarsenfilter gaat van 0,2 µm tot 0,3 mm. Ook bij dit type filter wordt de fijnheid bepaald door het type filterkaars die gebruikt wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe deze techniek onderhouden?

In tegenstelling tot meer uitgebreide fijn-filters zoals een snelle zandfilter of een beadfilter zijn de hierboven beschreven fijn-filters meestal niet uitgerust met een automatische terugspoelfunctie. Dit betekent dat de filter in het filterhuis op regelmatige tijdstippen dient vervangen te worden. Bij deze fijn-filters  kan eenvoudig en zonder specifiek gereedschap het filterhuis geopend worden en de filter (filterkorf, filterzak of filterkaars) vervangen worden wanneer verzadigd. De frequentie waarmee de filter moet vervangen worden hangt af van de bevuilingsgraad van het water, hoe meer zwevende deeltjes aanwezig in het te filteren water, hoe sneller de filter verzadigd zal zijn en deze moet vervangen worden. 

Waar op letten bij toepassen van deze techniek?

Filters dienen tijdig vervangen te worden. Wanneer de filters verzadigd zijn kan dat leiden tot drukverlies in de waterleidingen. Bevuilde filters vormen makkelijk een broeihaard voor bacteriën, waardoor laattijdig vervangen kan aanleiding geven tot ongewenste toename van het aantal kiemen in het water.
Bij de keuze van de fijnheid van de filter is het raadzaam te kijken naar zowel het water waarvan gestart wordt als naar het beoogde resultaat dat verwacht wordt. Wanneer er veel zwevende deeltjes aanwezig zijn, is het soms efficiënter om in plaats van één filter een reeks filters te plaatsen met steeds kleiner wordende fijnheid om snelle verzadiging van de filter te voorkomen.

 

 

 


Er is geen info over de prijs beschikbaar.