De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling

    
Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.
Indien u als leverancier wenst opgenomen te worden in de niet-limitatieve lijst van leveranciers op de WATERTOOL, gelieve dan contact op te nemen met info@watertool.be


disclaimer leveranciers

Principe van deze techniek

UV-ontsmetting

Verwijderen van microbiologische contaminatie (bacteriën, schimmels, gisten en virussen)

Wat doet deze techniek?
Door kiemen te bestralen met UV-licht (golflengte van 254 nm) zullen deze kiemen afgedood worden en zal het water ontsmet worden zonder gebruik te maken van chemische ontsmettingsmiddelen. Dit proces vernietigt 99,9% van de bestraalde pathogenen door beschadiging van het DNA van de micro-organismen.

Hoe werkt deze techniek?
Ontsmetting met een UV-lamp gebeurt in een buisreactor met in het midden een kwikdamplamp beschermd door een kwartsbuis. Het te behandelen water stroomt tussen de kwartsbuis en de buitenwand van de reactor. Tijdens passage door de buisreactor worden de aanwezige micro-organismen bestraald met UV-licht en wordt het DNA van deze organismen onherstelbaar beschadigd.


Hoe deze techniek onderhouden?
De levensduur van een UV-lamp is beperkt en de lamp dient tijdig vervangen te worden. De gemiddelde levensduur is ongeveer een jaar en best wordt de lamp na deze periode ook vervangen om te voorkomen dat ze plots uitvalt. 
Aangezien UV ontsmetting gebaseerd is op het principe van directe bestraling is het belangrijk dat de kwartsbuis in de buisreactor steeds proper is en er en ook geen zwevende deeltjes in het te behandelen water aanwezig zijn, alles wat een schaduw veroorzaakt in het te behandelen water zorgt voor niet-bestraalde passage doorheen de buisreactor en dus beperkte ontsmetting.

Waar op letten bij toepassen van deze techniek?

Een UV ontsmetting is een kortstondige ontsmetting zonder nawerking.  Dit betekent dat na verlaten van de buisreactor een besmetting van het behandelde water als gevolg van bijvoorbeeld biofilm in de waterleidingen niet uitgesloten is. Daarom wordt geadviseerd om na ontsmetting met een UV-lamp een lage dosering chemisch ontsmettingsmiddel aan het water toe te voegen om een nieuwe besmetting te voorkomen. Combinatie van UV-ontsmetting met chemische ontsmetting zorgt voor een reductie in hoeveelheid chemische ontsmetting die nodig is om het gewenste resultaat op vlak van microbiologie te bekomen.

De levensduur van een UV-lamp wordt sterk beïnvloed door het aan en afschakelen van deze lamp. Daarom wordt geadviseerd om deze lamp te installeren in een systeem waarbij er continu water door de buisreactor gepompt wordt en de lamp dus constant blijft branden.

Een UV-lamp zal pas optimaal functioneren als alle zwevende deeltjes uit het water verwijderd zijn, daarom is een goede filtratie van het te behandelen water alvorens passage door de buisreactor met UV-lamp cruciaal bij gebruik van UV-ontsmetting. 

Wanneer voor doorgang door de UV-lamp waterstofperoxide aan het te behandelen water wordt toegevoegd, zal de UV-lamp zorgen voor een kortstondige superactivatie van de waterstofperoxide en zal het effect van zowel de waterstofperoxide versterkt worden (productie van ozon). Na de UV-lamp is er echter geen waterstofperoxide meer aanwezig in het behandelde water. Om besmetting nadien te voorkomen zal opnieuw een beperkte hoeveelheid chemische ontsmetting moeten toegevoegd worden. 

 

 


Richtprijs: 97 €