De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling


Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Oorzaak van Clostridium perfringens

Water is een goede voedingsbodem voor verschillende micro-organismen waaronder E. coli, Salmonella, Clostridium en Enterococcen.

Clostridum perfringens is een anaërobe sporenvormer. Sporen van dit organisme komen voor in de aarde, sedementen en plekken waar contact is met menselijke of dierlijke faeces. Clostridium perfringens is eveneens een typische parameter die wijst op verontreiniging door afvalwater.

 

Problemen in de land- en tuinbouw veroorzaakt door Clostridium perfringens in het water

Clostridium perfringens veroorzaakt voedselvergiftiging en wordt gekarakteriseerd door ernstige buikkrampen en diarree. Daarnaast zou Clostridium perfringens de hoofdoorzaak zijn voor verwerping van kalveren, spontane abortussen, … .

 

Praktijkbevindingen

Alle wateranalyses die in de loop van de jaren door het Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw (KWLT) werden genomen, zijn nauwgezet bijgehouden in een database. Bij het vergelijken van onze praktijkbevindingen met de algemene richtwaarden voor het gehalte aan C. perfringens in water, valt vooral op dat diep grondwater en drainagewater een beduidend lager gehalte aan C. perfringens bevatten dan de overige waterbronnen. 

 

Aantal stalen

Gemiddeld

C. perfringens/100ml

Min. gemeten

C. perfringens/100ml

Max. gemeten

C. perfringens/100ml

Regenwater

28

30,4

< 1

290

Oppervlaktewater

20

16,1

< 1

200

Open put water

193

188,8

< 1

15000

Drainagewater

24

131,2

< 1

1200

Diep grondwater

(Landeniaanwinning)

16

3,25

< 1

24

Ondiep grondwater

15

6,1

< 1

70

 

Technieken om problemen met deze parameter op te lossen