De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling


Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Oorzaak van helderheid/troebelheid

Troebelheid is de mate van verstrooiing of absorptie van licht in een vloeistof, veroorzaakt door de aanwezigheid van niet opgeloste deeltjes. Kleine deeltjes die in het water rondzweven maken het water troebel. Hoe meer deeltjes in het water aanwezig zijn, hoe moeilijker het wordt om iets te zien doorheen het water.

Gewoonlijk is zowel stromend als stilstaand water lichtjes troebel. Rivieren zijn bijvoorbeeld troebel door de modder, zand, grind en gravel die ze met zich meevoeren. Water dat door de wind in beweging wordt gebracht, kan er ook troebel uitzien door de klei- en zanddeeltjes die erin zweven.

In stilstaand water wordt de troebelheid vaak veroorzaakt door de groei van bacteriën. Als water zwaar vervuild is door meststoffen of uitwerpselen en vervolgens wordt blootgesteld aan sterk zonlicht, kunnen zich enorme hoeveelheden algen vormen.

Hoewel troebelheid altijd een teken van onzuiverheid is, betekent het niet automatisch dat het water verontreinigd is. Het is bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat kraanwater iets bruin van kleur is als er veel ijzer- en/of mangaandeeltjes uit de waterleidingen loslaten en met het water worden meegevoerd.

 

Problemen in de land- en tuinbouw veroorzaakt door troebelheid van het water

De vertroebeling van het water beïnvloedt de kleur, smaak en geur van het water. Indien het water zeer troebel is, kan dit storend werken op bepaalde zuiveringsprocessen.

 

 

Praktijkbevindingen

Alle wateranalyses die in de loop van de jaren door het Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw (KWLT) werden genomen, zijn nauwgezet bijgehouden in een database. De parameter ‘helderheid’ kent echter geen eenduidige analyse en kan niet gemeten worden (persoonsgebonden) waardoor we geen verschillen tussen de verschillende waterbronnen kunnen aantonen.