De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling

    
Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Parameters die door deze techniek kunnen behandeld worden
Indien u als leverancier wenst opgenomen te worden in de niet-limitatieve lijst van leveranciers op de WATERTOOL, gelieve dan contact op te nemen met info@watertool.be


disclaimer leveranciers

Principe van deze techniek

Snelle zandfilter

Verwijderen van zwevende deeltjes.


Wat doet deze techniek?

Zwevende deeltjes, maar ook neergeslagen ijzer of mangaan wordt met behulp van een zandfilter uit het water verwijderd. Een snelle zandfilter kan gebruikt worden als een behandeling op zichzelf, maar maakt ook onderdeel uit van andere behandelingen. Zo kan het gebruikt worden als voorbehandeling bij andere technieken of als onderdeel van ontijzeren na beluchten.
Hoe werkt deze techniek?
Een snelle zandfilter is opgebouwd uit meerdere lagen van los gestapeld filtermateriaal dat bestaat uit zand en grind. Er wordt met minimum drie lagen gewerkt. De bovenste laag bestaat uit grof materiaal (grind met een grote diameter) en deze laag houdt het grootste deel van de zwevende deeltjes tegen. De middelste laag bestaat uit fijner grind en/of zand en filtert de restfractie vuil uit het water. Deze middelste laag kan in sommige snelle zandfilters ook uit meerdere afzonderlijke lagen bestaan. De onderste laag bestaat uit zand en heeft voornamelijk een ondersteunende werking waarbij de deeltjes die niet door de vorige lagen werden tegengehouden opgevangen worden. Hoe dieper in de snelle zandfilter, hoe fijner het filtermateriaal. Op die manier worden op een efficiënte manier eerst de grotere onzuiverheden en, dieper in de filter, de fijnere onzuiverheden uit het water gefilterd. 

Tijdens het filtratieproces wordt het water doorheen het filtermateriaal geleid waardoor vuil en zwevende deeltjes in het filtermateriaal blijven hangen en stroomt het gefilterde water onderaan uit de snelle zandfilter. Na een periode van filtratie volgt een regeneratieproces waarbij de filter in omgekeerde richting gespoeld wordt met proper spoelwater om de afgefilterde vuildeeltjes uit de filter te verwijderen. Het vuile spoelwater wordt afgevoerd en de filter is opnieuw klaar om gebruikt te worden. Om de werking van de filter te verbeteren wordt gespoeld met een water/lucht-mengsel om de expansie van het filtermateriaal te bevorderen. Facultatief kan na het noodzakelijke regeneratieproces ook nog een spoelproces toegepast worden. Tijdens dit spoelproces wordt het opgewoelde filtermateriaal terug gespoeld met water (in de omgekeerde richting van het regeneratieproces). Op die manier wordt het filtermateriaal terug in zijn oorspronkelijke toestand gespoeld.

 

Hoe deze techniek onderhouden?
Het proces van regeneratie en eventueel spoelen verloopt normaal automatisch (tijd gestuurd of druk gestuurd) en de frequentie is afhankelijke van de bevuiling van het startwater. Toch blijft het belangrijk om op regelmatige basis de goede werking van de snelle zandfilter te controleren door de kwaliteit van het gefilterde water te verifiëren.
Waar op letten bij toepassen van deze techniek?
Zorg ervoor dat zowel de dimensionering van de snelle zandfilter als de frequentie van regenereren is afgestemd op de kwaliteit van het uitgangswater. Wanneer het uitgangswater zeer veel zwevende deeltjes bevat, zal een snelle zandfilter met meerdere lagen of met een voldoende dikke bovenste laag noodzakelijk zijn.
Om te voorkomen dat er in de snelle zandfilter groei van algen of bacteriën ontstaat, zeker als er regenwater of oppervlakte water gefilterd wordt, kan ervoor gekozen worden om aan het water voor regeneratie een beperkte hoeveelheid chemische ontsmetting toe te voegen.
Hou er rekening mee dat bij het terugspoelen van een snelle zandfilter, er altijd wel een (kleine) fractie van de onzuiverheden kan achterblijven waardoor na verloop van tijd het filtermateriaal (zand- en grindfractie) moet vervangen worden. 

oxidatie5.jpg

 


Richtprijs: 0,26 €/m³

Richtprijs snelle zandfilter

Verwijderen van zwevende deeltjes.

Voor het bepalen van de richtkostprijs werd navraag gedaan bij verschillende leveranciers. De basisgegevens waarop deze richtprijs gebaseerd werd zijn de volgende:

Waterbehoefte

20

m³/dag

Piekdebiet

4

m³/uur

Zwevende deeltjes

4 à 6

mg/l

Streefdoel/norm

Helder water

Aan de leveranciers werd niet alleen gevraagd welke de investeringskost is. Ook werd gevraagd naar de kosten voor onderhoud, werking (energie- en productverbruik) en andere indirecte kosten (bv. spoelwaterverbruik). De vaste (investerings-) kost wordt afgeschreven op 10 jaar. Er wordt rekening gehouden met een intrestderving van 5%.

Waterbehoefte

20

m³/dag

Investeringskost/m³

0,059

€/m³

Intrestderving (5%)

0,0030

€/m³

Werkingskost

0,0206

€/m³

Onderhoudskost

0,07

€/m³

Extra kost

0,11

€/m³

RICHTPRIJS

0,26

€/m³