De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling

    
Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Parameters die door deze techniek kunnen behandeld worden
Indien u als leverancier wenst opgenomen te worden in de niet-limitatieve lijst van leveranciers op de WATERTOOL, gelieve dan contact op te nemen met info@watertool.be


disclaimer leveranciers

Principe van deze techniek

Anionenwisselaar (verwijderen van sulfaat, …)

Verwijderen van negatief geladen deeltjes (anionen) zoals nitraat (NO3-), sulfaat (SO42),…

Wat doet deze techniek?

Negatief geladen deeltjes of anionen in het water worden na passage over een harskolom uitgewisseld voor een ander anion zoals bijvoorbeeld chloor (Cl-). De Cl-deeltjes zitten op het harsmedium en deze Cl-deeltjes worden door het harsmedium uitgewisseld voor bijvoorbeeld nitraat (NO3-) of sulfaat (SO42-).

Hoe werkt deze techniek?

Een anionenwisselaar bestaat uit een kolom die gevuld is met een harsmedium. Op dit harsmedium worden in eerste instantie chloorionen geladen. Tijdens het uitwisselingsproces wordt het te behandelen water over de hars gestuurd. De hars zal de ongewenste anionen zoals bijvoorbeeld nitraat en sulfaat in het water, uitwisselen voor chloorionen. Na verloop van tijd is het harsmedium verzadigd met de ongewenste anionen en moet het harsmedium geregenereerd worden.  Tijdens het regeneratieproces wordt het harsmedium gespoeld met een regeneratievloeistof. Typisch is dit een pekeloplossing die rijk is aan chloorionen. Deze regeneratievloeistof zal op het harsmedium de anionen die uit het water werden gevangen wegspoelen en opnieuw vervangen door chloorionen. Deze regeneratievloeistof of pekelvloeistof wordt aangemaakt vanuit een zoutvat naast de ionenwisselaar. Tot slot wordt nagespoeld met het te behandelen water om de resterende pekelvloeistof te verwijderen.

Afhankelijk van de toepassing waarvoor het water bestemd is, is het vaak niet nodig om alle anionen uit het water te verwijderen. Daarom wordt een ionenwisselaar soms gecombineerd met een bypass-systeem. Dit bypass-systeem zal ervoor zorgen dat slechts een gedeelte van het water door de ionenwisselaar gaat. Een deel van het water zal langs de ionenwisselaar passeren en niet behandeld worden. 

 

 

Hoe deze techniek onderhouden?
Het regeneratieproces van een ionenwisselaar wordt normaal gezien automatisch uitgevoerd. Afhankelijk van de samenstelling van het te behandelen water, het dagelijkse waterverbruik en de grootte van de harskolom zal ingesteld worden hoe frequent de kolom moet regenereren. Het zoutvat voor aanmaak van de regeneratievloeistof dient wel tijdig bijgevuld te worden. De hoeveelheid zout die verbruikt wordt, hangt af van de concentratie aan te verwijderen elementen in het initiële water, hoeveel water behandeld wordt (en hoeveel door de bypass zal gaan) en de kwaliteit van het zout. Hoe zuiverder en hoe beter de kwaliteit van het zout, hoe minder zout in verhouding zal verbruikt worden.
Net als bij de meeste technieken is het belangrijk om regelmatig te verifiëren of de installatie nog correct werkt. Dit kan door een waterstaal te laten analyseren op de te verwijderen anionen. Op die manier kan het correct functioneren van de installatie eenvoudig opgevolgd worden.

Waar op letten bij toepassen van deze techniek?
De keuze van de juiste ionenwisselaar bepaalt mee de levensduur. Het is belangrijk bij de keuze niet alleen rekening te houden met het beoogde resultaat, maar ook te kijken naar het te behandelen water en zo de juiste keuze te maken in het harsmedium
Met deze techniek worden chloorionen uitgewisseld voor nitraat, sulfaat,… . Dit impliceert dat door toepassen van deze waterbehandelingstechniek het chloorgehalte van het behandelde water zal toenemen.
Wanneer deze techniek toegepast wordt in een situatie waar constant behandeld water nodig is, zoals bijvoorbeeld wanneer het water bestemd is voor drinkwater in de veehouderij, is het aan te raden ofwel te werken met een dagvoorraad die voldoende water bevat om de periode van regeneratie van de ionenwisselaar te overbruggen, ofwel te werken met een systeem met meerdere harskolommen. Zo kan de ene harskolom geregenereerd worden terwijl de tweede harskolom het water behandeld en omgekeerd. 

 

 

 


Richtprijs: 0,53 €/m³

Richtprijs ionenwisselaar (anion)

verwijderen van nitraat (NO3) en sulfaat (SO4)

Voor het bepalen van de richtkostprijs werd navraag gedaan bij verschillende leveranciers. De basisgegevens waarop deze richtprijs gebaseerd werd zijn de volgende:

Aan de leveranciers werd niet alleen gevraagd welke de investeringskost is. Ook werd gevraagd naar de kosten voor onderhoud, werking (energie- en productverbruik) en andere indirecte kosten (bv. spoelwaterverbruik). De vaste (investerings-) kost wordt afgeschreven op 10 jaar. Er wordt rekening gehouden met een intrestderving van 5%.

Waterbehoefte

20

m³/dag

Investeringskost/m³

0,066

€/m³

Intrestderving (5%)

0,0033

€/m³

Werkingskost

0,0986

€/m³

Onderhoudskost

0,07

€/m³

Extra kost

0,27

€/m³

RICHTPRIJS

0,51

€/m³