De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling


Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Oorzaak van fluor

Fluor komt zowel in grond- als oppervlaktewater voor. Fluor is in verschillende mineralen aanwezig en wordt opgelost en uitgedragen via de grondwateraanvoer. Afhankelijk van de samenstelling van de bodem kan het fluorgehalte oplopen tot enkele honderden microgrammen per liter. Fluoride in oppervlaktewater is afkomstig uit industrieel afvalwater.

 

Problemen in de land- en tuinbouwsector veroorzaakt door fluorovermaat in water

Veehouderij: Voor veel organismen is fluor een essentieel element dat evenwel in grotere concentraties snel giftig kan worden. Teveel fluor kan de opname van voedsel verkleinen en kan de ontwikkeling verstoren.

Tuinbouwsector: Fluor dat in de bodem zit, kan in planten accumuleren. De gevoeligheid van planten tegenover fluor verschilt per soort. Bij planten die gevoelig zijn voor de blootstelling aan fluor, kunnen zelfs hele kleine hoeveelheden fluor beschadigingen van de bladeren en afname in de groei als gevolg hebben.

 

Praktijkbevindingen

Alle wateranalyses die in de loop van de jaren door het Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw (KWLT) werden genomen, zijn nauwgezet bijgehouden in een database. In een standaard pakket wordt fluor echter niet geanalyseerd, waardoor wij niet over genoeg gegevens beschikken om concrete waardeverschillen tussen de verschillende waterbronnen aan te tonen.  

 

Aantal stalen

Gemiddelde

F-gehalte (mg/l)

Min. gemeten

F-gehalte (mg/l)

Max. gemeten

F-gehalte (mg/l)

Regenwater

2

0,40

-

-

Oppervlaktewater

6

0,40

-

-

Open put water

2

0,41

-

-

Drainagewater

2

0,40

-

-

Diep grondwater

(Landeniaanwinning)

47

3,98

0,4

7,2

Ondiep grondwater

2

0,44

-

-

 

Er zijn geen technieken gevonden om problemen met deze parameter op te lossen