De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling


Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Oorzaak van zwevende stoffen

De troebelheid van water wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van in water verdeeld materiaal, zoals klei, slib, … . Oppervlaktewater bevat meestal meer zwevende stoffen dan grondwater. Het merendeel van de zwevende stoffen bestaat hierbij uit bodemdeeltjes afkomstig van erosie van het land.

 

Problemen in de land- en tuinbouwsector veroorzaakt door zwevende stoffen in het water

De vertroebeling van het water door zwevende stoffen beïnvloedt de kleur, smaak en geur van het water. Indien zwevende stoffen in grote mate aanwezig zijn, kunnen deze storend werken op bepaalde zuiveringsprocessen. Zwevende stoffen die mee in de waterleiding terecht komen, kunnen zich op de wand van de leidingen afzetten en zo biofilmvorming stimuleren.

 

Praktijkbevindingen

Alle wateranalyses die in de loop van de jaren door het Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw (KWLT) werden genomen, zijn nauwgezet bijgehouden in een database. In een standaard pakket worden zwevende stoffen echter niet geanalyseerd, waardoor wij niet over genoeg gegevens beschikken om concrete waardeverschillen tussen de verschillende waterbronnen aan te tonen.

 

 

Aantal stalen

Gemiddelde gehalte aan zwevende stoffen (mg/l)

Min. gehalte aan zwevende stoffen (mg/l)

Max. gehalte aan zwevende stoffen (mg/l)

Regenwater

-

-

-

-

Oppervlaktewater

1

28

-

-

Open put water

6

6,7

2

12

Drainagewater

-

-

-

-

Diep grondwater

(Landeniaanwinning)

-

-

-

-

Ondiep grondwater

-

-

-

-