De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling


Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Sporen van sulfiet reducerende clostridia

 

Voorkomen van sporen van sulfiet reducerende clostridia

Sporen van sulfiet reducerende Clostridia komen algemeen voor in bodem en sediment en kunnen sulfiet reduceren tot waterstofsulfide. In water dat niet of nauwelijks aan fecale verontreiniging wordt blootgesteld, zijn de sulfietreducerende Clostridia de belangrijkste bron van deze sporen.

 

Problemen in de land- en tuinbouw door een te hoog gehalte aan sporen van sulfiet reducerende clostridia

Gezien hun lange overlevingsduur, wijst aanwezigheid van sporen van sulfiet reducerende Clostridia in drinkwater niet altijd op een recente fecale verontreiniging. Sporen van sulfietreducerende clostridia zijn een goede procesindicator voor de verwijdering van ziekteverwekkende organismen in de meeste waterzuiveringsprocessen.

 

Praktijkbevindingen

Alle wateranalyses die in de loop van de jaren door het Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw (KWLT) werden genomen, zijn nauwgezet bijgehouden in een database. In een standaard pakket worden sporen van sulfiet reducerende clostridia (SSRC) echter niet geanalyseerd. Bij het vergelijken van onze bevindingen , kunnen we opmerken dat het SSRC-gehalte in open put water beduidend hoger is dan dit in de overige waterbronnen.

Aantal stalen

Gemiddeld SSRC-gehalte /100ml

Min. SSRC-gehalte /100ml

Max. SSRC-gehalte /100ml

Regenwater

18

60,8

< 1

200

Oppervlaktewater

7

24

< 1

160

Open put water

177

182,9

< 1

8 000

Drainagewater

15

64,5

1

630

Diep grondwater

(Landeniaanwinning)

9

10,4

< 1

35

Ondiep grondwater

14

29

< 1

220

Er zijn geen technieken gevonden om problemen met deze parameter op te lossen