De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling

    
Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Parameters die door deze techniek kunnen behandeld worden

Voor deze techniek hebben zich nog geen leveranciers aangemeld.
Indien u als leverancier wenst opgenomen te worden in de niet-limitatieve lijst van leveranciers op de WATERTOOL, gelieve dan contact op te nemen met info@watertool.be


disclaimer leveranciers

Principe van deze techniek

Bezinkingsbekken

Verwijderen van zwevende deeltjes,

ijzer (Fe) (indien gehalte niet te hoog) en mangaan (Mn) (indien gehalte niet te hoog)

Opmerking: het gehalte aan ijzer- en mangaan mag niet al te hoog zijn om dit efficiënt te kunnen verwijderen via een bezinkingsbekken.

bezinking.jpg

Bezinking vindt plaats in bezinkingsbekkens waar het water langzaam doorheen stroomt. Een bezinkingsbekken kan gezien worden als een open reservoir.

In het bezinkingsbekken wordt het water periodiek belucht, zodat ijzer- en mangaan kan oxideren (neerslaan in vlokken) en kan bezinken. In het water aanwezige zwevende deeltjes zakken, onder invloed van de zwaartekracht, naar de bodem van het bassin zodat aan de afvoer enkel helder water wordt verkregen.

Omdat de zwevende deeltjes zich op de bodem blijven opstapelen en een anaerobe sliblaag vormen, is een periodieke reiniging van het bassin noodzakelijk.

Een typisch voorbeeld van een bezinkingsbekken is een zandvang


Er is geen info over de prijs beschikbaar.