De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling


Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Oorzaak van kaliumovermaat 

De kaliumconcentraties in grond- en oppervlaktewater hebben geen betekenis. Een toename van kalium in grondwater bij overmatig kunstmestgebruik kan voorkomen. Kalium fungeert dan ook niet alleen als indicator voor fecale verontreinigingen van oppervlaktewater, maar ook als een indicator voor de verontreiniging van grondwater door bemesting. 

 

Problemen in de land- en tuinbouwsector veroorzaakt door kaliumovermaat in het water 

Voorlopig zijn er nog geen problemen gekend in de land- en tuinbouwsector rond kaliumovermaat in het gebruikte water. 

 

Praktijkbevindingen 

Alle wateranalyses die in de loop van de jaren door het Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw (KWLT) werden genomen, zijn nauwgezet bijgehouden in een database. In een standaard pakket wordt kalium echter niet geanalyseerd, waardoor wij niet over genoeg gegevens beschikken om concrete waardeverschillen tussen de verschillende waterbronnen aan te tonen.

Aantal stalen

Gemiddelde K-gehalte (mg/l)

Min. gemeten K-gehalte (mg/l)

Max. gemeten K-gehalte (mg/l)

Regenwater

2

23,59

-

-

Oppervlaktewater

6

15,2

9,3

26

Open put water

2

9,4

-

-

Drainagewater

2

5,55

-

-

Diep grondwater

(Landeniaanwinning)

47

16,11

3,1

61

Ondiep grondwater

3

22,2

9

46

Er zijn geen technieken gevonden om problemen met deze parameter op te lossen