De Watertool: Selecteer de geschikte waterbehandeling


Selecteer 1 van bovenstaande onderdelen om de informatie op te vragen.

Oorzaak van nitrietovermaat

Nitriet komt in ons water terecht door natuurlijke ontbindingsprocessen van dood organisch materiaal zoals bladval, afgestorven plantendelen,… De aanwezigheid van nitriet in het water wijst op organische vervuiling, gewoonlijk afkomstig van urine en/of uitwerpselen.

Nitriet is tussenstap in de omzetting van ammoniak (NH3) tot nitraat (NO3) door de nitrosomonas bacteriën. Nitrobacter bacteriën zetten vervolgens het nitriet om in nitraat.

Problemen in de land- en tuinbouw veroorzaakt door nitrietovermaat  in het water

Bij een te hoge nitrietwaarde in het water kunnen zuurstofgebrek en verstikkingsverschijnselen optreden bij het vee, maar ook bij de mens.

Praktijkbevindingen

Alle wateranalyses die in de loop van de jaren door het Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw (KWLT) werden genomen, zijn nauwgezet bijgehouden in een database. Bij het vergelijken van onze praktijkbevindingen met de algemene richtwaarden, bemerkten we een sterke variatie van het nitrietgehalte in de praktijk.

 

Aantal stalen

Gemiddeld NO2-gehalte (mg/l)

Min. gemeten NO2-gehalte (mg/l)

Max. gemeten NO2-gehalte (mg/l)

Regenwater

94

0,98

0,03

26

Oppervlaktewater

66

0,22

0,03

0,99

Open put water

346

0,28

0,03

11,2

Drainagewater

69

0,09

0,03

0,84

Diep grondwater

(Landeniaanwinning)

63

0,10

0,03

0,94

Ondiep grondwater

62

0,05

0,03

0,6